Velkommen

Dette website er opstået for at dele diverse noter, jeg har skrevet til matematikundervisningen på stx. De grundbøger man kan finde dækker kernestoffet og en lille smule mere (evt. mangler er selvfølgelig udelukkende min fejl). Hvis noterne kan bruges, så brug endelig løs.

Der ligger pt. også nogle links og en omtale af nyttige programmer. Med tiden bliver websitet udbygget til også at omfatte en gennemgang af regneark og af andre ting, jeg kommer på. Tidshorisonten er pt. »når jeg får det gjort«.

Mike Auerbach
Tornbjerg Gymnasium

Nye kompendier

Jeg har besluttet at lave om på den måde, jeg samler materialet på, så stoffet fremover bliver samlet i emnehæfter. Der kommer derfor ikke en AB2-bog.

Matematik i grundforløbet

Lineære funktioner, stykkevis lineære funktioner og lineær regression.

English edition

Regning

Regningsarter, algebra, ligningsløsning.

English edition

Geometri i planen

Plangeometri baseret på vektorregning.

English edition

Funktioner

Det generelle funktionsbegreb; lineære, eksponentielle, logaritme- og potensfunktioner, samt polynomier og trigonometriske funktioner.

English edition

Renter og annuiteter

Elementær rentesregning, renteformlen, indekstal, samt annuitetsopsparing og -lån.

English edition

Differentialregning

Kernestoffet (og lidt til)

Integralregning

Ubestemte og bestemte integraler. Arealer under grafer, kurvelængder, rumfang og overfladeareal af omdrejningslegemer.